A67 Verkenning

In de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide – Zaarderheiken werken we de komende twee jaar aan een prettigere, veiligere en beter doorstromende A67. In de Verkenning maken we graag zoveel mogelijk gebruik van de ervaringen van weggebruikers en omgevingspartijen om meer inzicht te krijgen in de knelpunten en de mogelijke oplossingen die er zijn. Deze website speelt daar een centrale rol in.

Via deze site verzamelen we de ervaringen van u als weggebruiker of omwonende van de A67, zodat we zoveel mogelijk te weten komen over de door u ervaren knelpunten op en nabij de snelweg en de mogelijke oplossingen daarvoor. Hiermee kunnen we vervolgens gerichte maatregelen benoemen om de problemen op de A67 aan te pakken.

Per 27 juni 2017 is het niet meer mogelijk om nieuwe knelpunten en oplossingen op de kaart te plaatsen. Wel blijven de geplaatste reacties nog zichtbaar. Een overzicht van de verzamelde knelpunten en oplossingen wordt binnenkort op www.mirtA67.nl gepubliceerd. Na 27 juni kunt u contact opnemen met het projectteam via het contactformulier op de website of door een mail te sturen aan omgeving@A67participatie.nl

Via de link Project Informatie komt u op de site van het project MIRT-Verkenning A67. Hier vindt u informatie over de voortgang en resultaten van de verkenning.